• Vykurovanie

  Spoločnosť realizuje vykurovacie systémy a zdroje tepla pre výrobné a priemyselné prevádzky, haly, nákupné centrá, polyfunkčné objekty, školské, ubytovacie, zdravotnícke zariadenia a mnoho ďalších…

  viac...
 • Zdravotechnika

  Dodávky a montáže vonkajších a vnútorných rozvodov kanalizácie a vody, strešných, balkónových a podlahových vpustí, drenáží, ČOV, vonkajších ako aj vnútorných hydrantov, podtlakovej dažďovej kanalizácie…

  viac...
 • Plynoinštalácia

  Vyhotovenie nízkotlakových a stredotlakových rozvodov ako aj technických zariadení vnútornej a vonkajšej plynoinštalácie v súlade s platnými technickými normami a vyhláškami.

  viac...
 • Chladenie

  Chladiace systémy na báze vodného resp. glykolového chladenia pre potreby technológie vo výrobe a priemysle ako aj na zabezpečenie požadovanej interiérovej teploty v halách, nákupných centrách…

  viac...
 • Stlačený vzduch

  Rozvodné potrubia stlačeného vzduchu a jeho zdroje, kompresorové stanice so sušením vzduchu, separáciou oleja a kondenzátu, akumulácia stlačeného vzduchu vo vzdušníkoch…

  viac...
 • Projekcia a návrh

  Zabezpečujeme návrh technického riešenia zákazky, spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a jej posúdenie oprávnenou právnickou osobou s vydaním osvedčení…

  viac...
:: mnohoročné skúsenosti a kvalita
:: bohaté referencie
:: odborníci v oblasti TZB
:: stabilní dodávatelia a partneri

Back to Top